ИТЕРАНЕТ Украина
ІТЕРАНЕТ Україна.
Компанія ІТЕРАНЕТ Україна заснована у 2000 році.

Наша компанія невеличка за розміром, але складається з кваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій з фундаментальною математичною освітою.
Спеціалізацією наших фахівців є проектування і розробка інформаційних систем та баз даних, спрямованих на автоматизацію керування підприємством, оперативний облік, обслуговування клієнтів, міжсистемну інтергацію.
Співробітники компанії володіють сучасними інформаційними технологіями, що дозволяє розробляти системи з сучасною архітектурою, орієнтованою на Інтернет, мобільні пристрої.
Використання сучасних гнучких процесів організації розробки дозволяє якомога щільно виконувати вимоги замовника, створювати системи, що можливо легко адаптувати у разі зміни потреб замовника, що заощаджує час і кошти.

Завдяки цим факторам, компанія виконує масштабні проекти у галузі інформатизації підприємств, організації документообігу, той самий час забезпечуючи гнучкість підходу до кожного замовника.

Наші системи працюють у

  • НАК Нафтогаз України (система обліку реалізації газу та розрахунків зв нього),
  • НТКУ (Перший канал) (документообіг, кіно-відео фонд, система обліку відеоматеріалів),
  • Національній Раді з телебачення і радіомовлення (документообіг, система підготовки матеріалів для засіднь)
  • та низці приватних компаній, як українських так і закордонних.

Ми супроводжуємо свої системи таким чином, щоб вони максимально задовільняли потребам замовників.

Одночасно наша компанія надає послуги швидкісного доступу до мережі Інтернет за привабливими тарифами юридичним і фізичним особам.